Young People from 11 Different Countries are Learning Employment Opportunities in Kayseri.

The Erasmus + project on ‘Increasing Opportunities in Youth Employment’ was prepared by the Association of European Citizenship and Identity using Non-Formal Training Methods with the participation of 28 young and youth workers from eleven different countries and cultures with the support of the Turkish National Agency of the European Union Presidency of the Ministry of Foreign Affairs. Young people and youth workers from Bulgaria, Czech Republic, Italy, Lithuania, Greece, Macedonia, Spain, England, the Netherlands, Romania and Turkey joined the Project. The Erasmus + project, which provides active participation of young people, especially youth leaders, youth workers, youth entrepreneurship helped the participants to improve the entrepreneurship skills about reducing the barriers to youth unemployment.

Training was given to the participants by the NECI TR. ‘With the project we prepared, we brought together youth and youth workers from eleven different countries and cultures, including Turkish participants, in Kayseri.’ said President of the NECI TR Mustafa Yıldız and he added that Youth leaders will have the opportunity to apply the skills gained from the non-formal education techniques and will apply the experiences from the project in their local communities and organizations. In addition, during the project, our participants from different regions of Europe carried out activities in order to strengthen the sense of solidarity and tolerance among the communities by carrying out activities in communication with the local people. ”

‘Almost all of the participants in the project do not have any knowledge about different cultures. ‘ particularly, Turkish participants had the opportunity to learn about different cultures and to develop the phenomenon of learning by living with them, to make new friends and friendships, to make decision-making and implementation together and to develop their skills in this direction’ said President of the NECI TR Mustafa Yıldız. As a training method we used non-formal education and outdoor activities our participants had the opportunity to get to know the natural, cultural and historical beauties of our city.

The project group also visited Kayseri Chamber of Industry and Kayseri Provincial Directorate of Labour and Employment for the purpose of learning employment models, evaluating employment opportunities and benefiting from their experience and experience in entrepreneurship. President Yıldız continued. We visited Kayseri İŞKUR Provincial Directorate and TOBB Kayseri Young Entrepreneurs Council members and young people in order to learn employment policies in our country and to compare the employment models for disadvantaged groups with the practices in their own countries. Mustafa Nebi Doğan, Board Member of Kayseri Chamber of Industry, Serdar Özkaya, Chairman of the Executive Board of Kayseri GGK, Mehmet Akif İlgen, Faruk Sarıalp and Yener Büyüknalbant; they shared their perspectives and experiences from the point of view of entrepreneurship, youth employment, business world ”.

The training project lasted eight days and finished with a tour of Kayseri and Cappadocia.

TÜRKÇE

-11 Ülkeden Gençler İstihdam Fırsatlarını Kayseri’de Öğreniyor

-Increasing Youth Employment Opportunities Through Innovative Non Formal Approaches

-Yaygın Eğitim Metotları Kullanarak Gençlik İstihdamı Konusunda Fırsatların Artırılması

Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği tarafından hazırlanan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı’nın destekleriyle on bir farklı ülke ve kültürden 28 genç ve gençlik çalışanının katılımıyla “Yaygın Eğitim Metotları Kullanarak Gençlik İstihdamı Konusunda Fırsatların Artırılması” konulu Erasmus+ projesi Kayseri’de gerçekleştirildi. Projeye Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Yunanistan, Makedonya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye’den gençler ve gençlik çalışanları katıldı.

Gerçekleştirilen Erasmus+ projesi ile gençlerin aktif katılımının sağlanarak özellikle gençlik alanında çalışan liderlerin, gençlik çalışanlarının, girişimcilik becerilerini geliştirerek genç işsizliğin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik eğitimlerin verildiğini bildiren Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği Başkanı Mustafa Yıldız; “Hazırladığımız proje ile Türk katılımcılar dahil on bir farklı ülke ve kültürden gençler ile gençlik çalışanlarını Kayseri’de buluşturduk. Gençlik liderleri burada uygulanan yaygın eğitim tekniklerinden elde ettikleri becerileri kendi yerellerinde ve kendi organizasyonlarında uygulama fırsatı bulacaklar. Ayrıca, proje sürecinde Avrupa’nın farklı bölgelerinden gelen katılımcılarımız, yerel halk ile de iletişim içerisinde faaliyetler gerçekleştirerek toplumlar arasında dayanışma ve hoşgörü duygusunu güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştirdi” dedi.

Katılımcıların hemen hemen tamamına yakınının farklı kültürler hakkında bilgilerden yoksun olarak birbirlerini göreceklerini ifade eden Başkan Yıldız; “Özellikle Türk katılımcılar farklı kültürleri tanıma ve onlarla bir arada yaşayarak öğrenme olgusunu geliştirme, yeni arkadaşlıklar, dostluklar elde ederek gençler beraber karar alma ve uygulama ve bu yönde yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular. Çalışma metodu olarak yaygın eğitim ve dış mekân aktivitelerinin uygulandığı eğitimler ve yapılan geziler aracılığı ile misafir katılımcılarımız ilimizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıma imkânı elde ettiler” dedi.

Proje grubunun, istihdam modellerini öğrenmek, istihdam fırsatlarını değerlendirmek, girişimcilik konusunda tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak amaçlarıyla Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne de ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yıldız şöyle devam etti; “Ülkemizdeki istihdam politikalarını öğrenmek, dezavantajlı gruplara yönelik istihdam modellerinin kendi ülkelerindeki uygulamalar ile karşılaştırmasını yapmaları maksadıyla Kayseri İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ettik, ardından Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret ederek TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile gençlerimizi buluşturduk. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri GGK İcra Kurulu Başkanı Serdar Özkaya, Kurul Üyeleri Mehmet Akif İlgen, Faruk Sarıalp ve Yener Büyüknalbant; girişimcilik, gençlerin istihdamı, iş dünyası açısından bakış açılarını ve tecrübelerini paylaştılar”.

Sekiz gün süren proje eğitimi Kayseri ve Kapadokya turu ile son buldu.